Zasady etyczne

W czasopiśmie publikowane są tylko oryginalne prace, które nigdy wcześniej nie były publikowane (również we wszelkich materiałach konferencyjnych).

Autorzy wraz z artykułem zobowiązani są do złożenia następujących oświadczeń:

  • Oświadczenie, że zgłoszony artykuł nie był wcześniej publikowany i nie podlega obecnie procedurze recenzji w innym czasopiśmie,
  • Oświadczenie dotyczące zjawisk ghostwriting, guest authorship i honorary authorship,
  • Oświadczenie o źródłach finansowania publikacji oraz wyników badań, będących przedmiotem publikacji, a także wkładu instytucji naukowo-badawczych i innych podmiotów,
  • Oświadczenie o zgodzie na nieodpłatne przeniesienie na wydawcą czasopisma autorskich praw majątkowych i wyrażanie zgody na redakcyjne opracowanie nadesłanego materiału,

Oświadczenie powinno zostać podpisane przez autorów i w formie scanu przesłane wraz z manuskryptem.