Wytyczne dla autorów

Artykuł powinien zostać przygotowany w języku angielskim (British English) i zawierać tytuł i streszczenie w języku angielskim oraz w języku polskim, a także nie więcej niż 6 słów kluczowych w języku angielskim.

Artykuł powinien zostać przesłany w pliku edytowalnym MS Word oraz w formacie PDF.

Bibliografię należy przygotować według międzynarodowych standardów bibliograficznych IEEE Citation.

Szczegółowe wytyczne dotyczące przygotowania artykułu można pobrać tutaj.

Artykuły nieprzygotowane zgodnie z wymogami formalnymi lub reprezentujące niski poziom języka angielskiego nie podlegają procesowi recenzji.