Procedura recenzji

  1. Co najmniej dwóch niezależnych recenzentów jest powoływanych do opiniowania każdej złożonej publikacji.
  2. Ze względu na zasadę publikowania artykułów w języku angielskim, co najmniej jeden z recenzentów powinien być związany z instytucją zagraniczną.
  3. Recenzja ma charakter recenzji podwójnie ślepej tzn., że tożsamość autora/autorów nie jest znana recenzentowi, a autor/autorzy nie znają nazwisk recenzentów.
  4. Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się wyraźnym wnioskiem zgody na opublikowanie tego artykułu lub jego odrzucenie (redakcja wyraża zgodę na dostarczenie opinii w formie elektronicznej z podpisem recenzenta).
  5. Zakwalifikowanie do druku leży w kompetencji Komitetu Redakcyjnego po konsultacji z recenzentami. Redakcja wysyła do głównego autora informację o kwalifikacji artykułu.

Lista recenzentów jest aktualizowana raz w roku (w grudniu) i publikowana.

Wzór recenzji