Cele i zakres tematyczny

Archives of Transport System Telematics (ATST) to międzynarodowe czasopismo o interdyscyplinarnym charakterze, którego celem jest wypełnienie luki badawczej pomiędzy teorią i praktyką w obszarze telematyki transportu. Szeroki zakres czasopisma obejmuje technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT) w sektorze transportu, jak również efekty zastosowania tych technologii dla społeczeństw, gospodarek, firm i konsumentów/pasażerów. Tematyka czasopisma obejmuje wszystkie gałęzie i rodzaje transportu: kolejowy, drogowy, żeglugę śródlądową, transport morski i lotniczy, transport intermodalny, pasażerski, towarowy, publiczny i prywatny. Od nadsyłanych artykułów oczekuje się dostarczenia ważnych teoretycznych i empirycznych wyników badań. Wśród tematów badawczych wymienić można w szczególności:

 • Inteligentne Systemy Transportowe (ITS),
 • Ekonomiczne i środowiskowe efekty rozwiązań telematycznych w sektorze transportu,
 • Strategie wdrażania ITS,
 • Bezpieczeństwo transportu,
 • ICT a planowanie, projektowanie, działanie, kontrola i zarządzanie w systemach transportowych,
 • Infrastruktura transportowa,
 • Polityka transportowa,
 • Prawne, instytucjonalne, ekonomiczne, finansowe uwarunkowania wdrażania ITS,
 • Handel elektroniczny w sektorze transportu,
 • Wpływ ICT na funkcjonowanie wszystkich gałęzi transportu (w tym transportu intermodalnego),
 • Procesy integracyjne w transporcie,
 • Logistyka i zarządzanie łańcuchami dostaw,
 • Akceptacja i wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych w sektorze transportu,
 • Big data w sektorze transportu.

Czasopismo skierowane jest do naukowców i specjalistów zaangażowanych w badania nad telematyką transportu oraz zainteresowanych wdrażaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych w sektorze transportu.