Index Copernicus (2015) ICV: 66.22
copernicus
Międzynarodowy Komitet Programowy

Przewodniczący
A. Janota Żilina, Slovak Republic

Z-ca przewodniczącego
A. Bialoń Katowice, Poland

Członkowie:
M. Bregulla - Ingolstadt, Germany
M. Bukljaš - Zagreb, Croatia
M. Chrzan - Radom, Poland
M. Dado - Žilina, Slovak Republic
G. Dydkowski - Katowice, Poland
V. Gavriluk - Dnipropietrovsk, Ukraine
S. Hegyi - Bratislava, Slovak Republic
J. Januszewski - Gdynia, Poland
U. Jumar - Magdeburg, Germany
A. Kalašová - Żilina, Slovak Republic
D. Kevicky - Żilina, Slovak Republic
B. Kos - Katowice, Poland
O. Krettek - Aachen, Germany
J. Krimmling - Dresden, Germany
A. Lewiński - Radom, Poland
M. Luft - Radom, Poland
Z. Łukasik - Radom, Poland
M. Michałowska - Katowice, Poland
Z. Pietrzykowski - Szczecin, Poland
K. Rástočný - Żilina, Slovak Republic
J. Spalek - Żilina, Slovak Republic
Z. Stocko - Lviv, Ukraine
M. Svítek - Prague, Czech Republic
J. Szpytko - Kraków, Poland
G. Tarnai - Budapest, Hungary
R. Tomanek - Katowice, Poland
Z. Toš - Zagreb, Croatia
W. Wawrzyński - Warszawa, Poland
R. Wawruch - Gdynia, Poland
A. Weintrit - Gdynia, Poland
B. Wiśniewski - Szczecin, Poland
J. Ždánsky - Žilina, Slovak Republic

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (lista B): 11 punktów
Redaktor naczelny
Jerzy MikulskiZastępca redaktora
Grzegorz Karoń

Redaktor techniczny
Kamil Ligienza

Redaktor statystyczny
Krystyna Melich

tst

pstt

Czasopismo Archves of Transport System Telematics jest patronem medialnym międzynarodowej konferencji "Telematyka Systemów Transportowych" TST